Direct naar de inhoud.

Basisprincipe toepassing:

Wanneer

KB wordt toegepast op betonconstructies waarin corrosie van wapening aanwezig is ofwel verwacht wordt. Corrosie van wapening is schadelijk omdat het de constructieve werking van de wapening aantast en doordat roestvorming het beton doet scheuren.

 

Kathodische bescherming

KB is een methode van corrosiebescherming die direct ingrijpt in het elektrochemische corrosieproces. In een corrosiecel vormt een metaal (of een deel ervan) een anode; dit is waar corrosie optreedt (het metaal oplost); een ander deel vormt een kathode; hier treedt geen corrosie op. Anodes en kathodes hebben verschillende potentialen, waardoor een corrosiestroom gaat lopen. Een variant van KB in beton gebruikt zogenoemde opgedrukte stroom. Hierbij wordt een elektrode op of in het beton aangebracht, die via kabels wordt verbonden met de plus van een laagspanningsvoeding. De wapening wordt verbonden met de min van de voeding. Er gaat nu een gelijkstroom lopen waardoor een elektrochemische cel ontstaat waardoor de wapening alleen als kathode kan functioneren. De externe elektrode gaat als anode fungeren. De gelijkstroom loopt door de kabels via de anode in het beton, waarvan de porie vloeistof een elektrolytisch geleidend medium vormt, van het beton naar de wapening en via de kabels terug naar de voeding. Door het toevoeren van stroom aan de wapening wordt de elektrochemische reactie rond het wapeningsstaal zodanig beinvloed dat deze niet meer plaats kan vinden. De elektrochemische reactie (het roesten) stopt of wordt tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht. Het zo ontstane circuit is weergegeven in onderstaande figuur.